Temperatura zapłonu paliwa. Dlaczego jest istotna?

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych czynników. Ma ono znaczenie także jeśli chodzi o wykorzystywanie, składowanie i użytkowanie paliw. Warto wiedzieć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, ciecze palne podzielono na trzy kategorie. Chodzi o ciecze o temperaturze zapłonu do 21°C,  ciecze o temperaturze zapłonu powyżej 21°C a poniżej 55°C, a także ciecze o temperaturze zapłonu powyżej 55°C do 100°C. Co ważne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C są określone jako materiały niebezpieczne pożarowo. Jednak czym dokładnie jest temperatura zapłonu? I dlaczego ma ona tak duże znaczenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.  

Czym jest temperatura zapłonu?

Temperatura zapłonu określana jest jako najniższa temperatura, przy której paliwa unoszące się nad cieczą (w znormalizowanych warunkach, gdzie ciśnienie atmosferyczne wynosi 101,3 kPa) są wystarczające do utworzenia mieszanki palnej z powietrzem, która zapala się od płomienia lub iskry elektrycznej. Oznacza to mieszankę, w której przyłożenie źródła zapłonu spowoduje chwilowe zapalenie par nad powierzchnią badanej cieczy. Co ważne, temperatura zapłonu charakteryzuje zdolność paliwa zarówno w zależności od stanu cieplnego samego paliwa, jak i stanu cieplnego otoczenia.

Dlaczego temperatura zapłonu jest tak ważna?

Temperatura zapłonu paliwa ma szczególne znaczenie w przypadku silników typu Diesel. Z jakim niebezpieczeństwem wiąże się to, że jest ona zbyt wysoka? W takim przypadku możemy mieć do czynienia ze spadkiem wydajności, efektywności i ekonomiczności pracy silnika naszej maszyny. Innym negatywnym skutkiem może być także wzrost emisji substancji toksycznych do środowiska, czyli powstanie negatywnego wpływu na otaczającą nas przyrodę. 

A co może się stać jeśli temperatura jest zbyt niska? W takiej sytuacji może dojść do wybuchu par oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku, czyli przy wykonywaniu teoretycznie bezpiecznej, standardowej czynności. Staranne określenie temperatury zapłonu paliwa przez dostawcę, a także zapoznanie się z tą informacją przez klienta, ma duże znaczenie i może decydować o bezpieczeństwie przeciwpożarowym.

Wybierz sprawdzone paliwa na każde warunki drogowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą