Przechowywanie paliw. Zbiorniki do paliw płynnych

Gromadzenie paliw to problem, z którym borykają się nie tylko firmy budowlane, ale także rolnicy. Niewłaściwe przechowywanie paliwa to zagrożenie dla magazynującego, jak i otoczenia. To również sytuacja, w której może zostać nałożony wysoki mandat. Jak zatem powinno wyglądać przechowywanie paliw? Czy faktycznie najlepsze jest zastosowanie specjalnych zbiorników?

Zbiorniki dwupłaszczowe do przechowywania paliwa

Czym są zbiorniki dwupłaszczowe? Nazwa wzięła się od sposobu ich wykonania – od dwóch warstw (wykonanych z tworzywa lub stali), pomiędzy którymi została zachowana bardzo niewielka przestrzeń. Zbiornik zbudowany jest z pojemnika:

  • wewnętrznego, będącego tym właściwym, w którym magazynuje się paliwo,
  • zewnętrznego, który musi pomieścić 110% paliwa znajdującego się w zbiorniku właściwym.

Dodatkowe elementy pozwalające na swobodne korzystanie ze zbiornika – takie jak węże, odpowiednie zegary i cała pozostała aparatura – muszą być umocowane na zewnętrznej części zbiornika. Warto pamiętać, że system musi być szczelny, a paliwo nie może przedostawać się samoczynnie poza zbiornik. Przekłada się to na bezpieczeństwo osób znajdujących się w otoczeniu i uniknięcie groźnych sytuacji związanych np. z zaprószeniem ognia.

Wybór zbiornika na paliwo – na co zwrócić uwagę?

Wybór odpowiedniego zbiornika jest kluczowy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy firma posiada na nie odpowiednie atesty, certyfikaty oraz pełną dokumentację producenta. W przypadku podmiotów oferujących zbiorniki bez wspomnianych dokumentów można spodziewać się produktu o bardzo niskiej jakości, a magazynowanie w nim paliwa może okazać się niebezpieczne. Warto zatem zdecydować się na firmy, które są w stanie przedstawić pełną dokumentację - wówczas można liczyć na zbiornik wysokiej jakości, a co najważniejsze bezpieczny.

Istotny jest również sposób napełniania zbiornika paliwem. Połączenie cysterny wraz ze zbiornikiem powinno być szczelne – nie należy również napełniać zbiornika przez odpowietrzniki czy włazy rewizyjne. Te ostatnie elementy powinny być bowiem używane zgodnie z ich przeznaczeniem – ich projekt musi pozwalać na odpowiednie czyszczenie zbiornika.

Wybierz sprawdzone paliwa na każde warunki drogowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą