Okresy produkcji oleju napędowego

Strefa klimatyczna, w której znajduje się nasze państwo, wpływa na wiele dziedzin naszego życia. Tak też jest w przypadku oferowanego w sprzedaży oleju napędowego. Zapewne nie do końca sobie to uświadamiamy, ale w ciągu roku w baku naszego samochodu mogą pojawić się aż trzy odmienne typy paliw.

Jak temperatura wpływa na olej napędowy?

Dzięki olejowi napędowemu funkcjonują pojazdy posiadające silniki wysokoprężne z zapłonem samoczynnym. Jest on paliwem wytwarzanym poprzez destylację ropy naftowej. Otrzymana mieszanina składa się z węglowodorów parafinowych, naftenowych oraz aromatycznych. Olej napędowy za sprawą swojego składu, a przede wszystkim na skutek zwartości związków parafiny, jest bardzo wrażliwy na niskie temperatury. Reakcją na postępujące wychłodzenie jest mętnienie, które sygnalizuje, że zaczynają wytracać się drobiny parafiny. Z czasem będą one łączyć się w coraz większą masę opadającą na dno zbiornika. Dryfujące w oleju skrystalizowane drobiny parafiny są bardzo niebezpieczne dla silnika, gdyż mogą doprowadzić do zanieczyszczenia układu zasilającego go lub do zatkania układu wtryskowego. Jednocześnie ta sama parafina jest ważnym składnikiem oleju napędowego. Jej ciekła faza wpływa na jakość spalania paliwa gwarantującego silnikowi moc i ograniczającego produkcję spalin. Niemożliwe jest zatem produkowanie oleju napędowego bez zawartości związków parafiny. W celu pokonania trudności związanych z wytrącaniem parafiny w zimnych porach roku przeformułowano proces produkcji oleju napędowego tak, aby otrzymywać paliwo odporne na działanie niskich temperatur. Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych precyzuje wartość temperatury zablokowania zimnego filtra (CFPP), a więc momentu, gdy wydzielająca się parafina uniemożliwia pracę silnika.

Jakie wyróżnia się okresy produkcji oleju napędowego?

Dążenie do zapewnienia paliwa sprawdzającego się w różnych warunkach wpłynęło na wprowadzenie czterech okresów produkcji oleju napędowego:

  • letni –obejmujący produkcję od 16 kwietnia do 30 września, o CFPP nie przekraczającym 0oC;
  • dwa przejściowe –jeden wyznaczony na czas od 1 marca do 15 kwietnia oraz drugi trwający od 1 października do 15 listopada, CFPP nie wyższe niż -10oC;
  • zimowy – obejmujący czas od 16 listopada do końca lutego z CFPP nie wyższym niż -20oC; paliwo tego okresu nazywa się również arktycznym.

Olej produkowany w poszczególnych okresach różni się właściwościami dostosowanymi do aktualnie pasujących warunków atmosferycznych. Unowocześnienia technologiczne skupiły się na doprowadzeniu do obniżenia temperatury zablokowania zimnego filtra poprzez dodanie w czasie produkcji oleju napędowego odpowiednich komponentów przeciwdziałających krzepnięciu parafiny. Rozwiązanie to choć skuteczne, powoduje wzrost kosztów produkcji oleju zimowego. Tłumaczy to, dlaczego nie stosuje się przez cały rok, np. oleju zimowego jako jednego, uniwersalnego typu oleju napędowego. Warto docenić starania, by odbiorcy otrzymywali paliwo gwarantujące pewną jazdę w każdych warunkach z poszanowaniem ich możliwości ekonomicznych. Ważne jest, aby korzystać z produktów atestowanych dostarczanych przez sprawdzonego dystrybutora.

Wybierz sprawdzone paliwa na każde warunki drogowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą