Od jakich czynników zależą ceny paliwa?

Żyjemy w czasach, w których paliwo to surowiec wykorzystywany każdego dnia w praktycznie każdej branży, jaka tylko istnieje. Jednak bez względu na to, czy tankujemy benzynę, olej napędowy czy też LPG, ceny paliw w naszym kraju cechują się dużą zmiennością, a ostatni okres potwierdza jedynie tę prawdę. Jakby jednak nie było, nie możemy z dnia na dzień odciąć się całkowicie od stosowania wspomnianych paliw. Warto jednak zrozumieć, od jakich czynników zależy ich cena w naszym kraju. Spróbujmy zatem przybliżyć sobie ten temat!

Po pierwsze: elementy składowe ceny, jaką płacimy za paliwo

Można powiedzieć, że tutaj sprawa jest dość oczywista. Pierwszą rzeczą jest bowiem kwota bazowa, jaka jest ustalona za daną ilość paliwa (litr albo baryłkę). Stacje paliw kupują paliwa w hurcie, zatem możemy w takiej sytuacji przyjąć, że mówimy tutaj o cenie hurtowej. Do niej doliczana jest oczywiście marża, jednak w wypadku paliwa jest ona relatywnie niewielka, zazwyczaj kilka lub kilkanaście groszy.

Następnie stacja nalicza podatki, które w dużej mierze stanowią o końcowej cenie paliwa. Mowa tutaj między innymi o podatku VAT, opłacie paliwowej czy opłacie emisyjnej. Koniec końców ostateczna cena paliwa składa się mniej więcej w 60% z podatków oraz w 40% z ceny surowca.

Po drugie: czynniki związane z rynkami międzynarodowymi

Jakby jednak nie było, podstawą ceny paliw jest ich cena w rafineriach. Biorąc pod uwagę nasz kraj, to na cenę tę największy wpływ mają dwie sprawy: cena baryłki ropy na rynku światowym oraz wartość polskiej waluty w stosunku do dolara, ponieważ to właśnie dolar amerykański jest główną walutą rozliczeniową na rynku ropy naftowej.

Jakiekolwiek wahania mające wpływ na te dwa czynniki, niejako automatycznie odbijają się również na ostatecznej cenie paliwa, bez różnicy, o jakim jego rodzaju mówimy. Warto zauważyć, że wahania te mogą wynikać z podaży i popytu tego surowca, a te natomiast wynikają nie tylko z wydarzeń światowych, takich jak wojny czy kataklizmy, ale również ze spekulacji rynkowych i innych działań inwestorów.

Wybierz sprawdzone paliwa na każde warunki drogowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą