Jak zarejestrować zbiornik na paliwo?

Polskie prawo reguluje kwestię przechowywania większych ilości paliwa. Czy takie działanie jest dostępne dla wszystkich? Kiedy wymagane jest pozwolenie? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czy zbiorniki paliwa wymagają rejestracji?

Polskie prawo stwierdza, że do użytku własnego można posiadać zbiornika o pojemności maksymalnej 5 m³. Co ważne, zbiorniki paliwa o pojemności do 2,5 m³ nie podlegają rejestracji, a jedynie zgłoszeniu. Większe zbiorniki należy zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego. 

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać dane takie jak:

  • mapkę, na której przedstawiono sąsiednie budynki, tereny leśne, granice działki, odległości pomiędzy zbiornikiem i obiektami z jego bezpośredniego sąsiedztwa,
  • instrukcję obsługi zbiornika, opis działania, schemat połączeń ze współpracującymi urządzeniami,
  • zaświadczenie od producenta, które gwarantuje jakość i zgodność z obowiązującymi normami (zbiorniki do paliw sprzedaż). 

Własny zbiornik na paliwo – o czym pamiętać?

O jakich elementach warto pamiętać, jeśli chcemy dopilnować obowiązków i zarejestrować zbiornik na paliwo? Oto kilka ważnych faktów:

  • każdy zbiornik na paliwo (bez względu na pojemność) powinien być dwupłaszczowy – pozwala to uniknąć wycieku paliwa, a co za tym idzie także skażeniu środowiska, 
  • zbiorniki na paliwo o pojemności powyżej 2,5 m³ podlegają płatnej kontroli, która jest wykonywana co dwa lata i którą przeprowadza inspektor UDT,
  • rejestracja zbiornika jest możliwa tylko jeśli posiada on odpowiednie atesty i certyfikaty,
  • nieprzestrzeganie wymienionych wymagań, w tym brak rejestracji zbiornika, pociąga za sobą odpowiedzialność prawną – w tym grzywnę lub nawet karę w postaci pozbawienia wolności.

Wybierz sprawdzone paliwa na każde warunki drogowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą