Dlaczego tankowanie pod korek może być niebezpieczne?

Bez wątpienia napełnienie całego baku jest jednym z najważniejszych aspektów bezpiecznej jazdy, zwłaszcza na długich dystansach. Wielu kierowców uważa tankowanie pod korek za rutynową czynność, jednak takie przyzwyczajenie może nieść ze sobą niebezpieczeństwo. Sprawdź, dlaczego nie należy tego robić!

Tankowanie pod korek – skutki dla samochodu

W dzisiejszym szybkim tempie życia wielu z nas tankuje paliwo bez zastanowienia się nad konsekwencjami. Jednak przemyślane podejście do tej czynności może być kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Tankowanie pod korek, mimo że wydaje się być szybkie i wygodne, niesie ze sobą pewne ryzyko, o którym warto wiedzieć.

Jedną z potencjalnych szkód wynikających z tankowania pod korek jest możliwe uszkodzenie układu paliwowego i związanych z nim podzespołów. Podczas przepływania zbyt dużej ilość paliwa do baku, powstaje ryzyko problemów z elementami odpowiadającymi za odpowietrzanie zbiornika. Ponadto pełen do brzegu zbiornik może prowadzić do uszkodzenia filtra węglowego, który jest odpowiedzialny za absorpcję oparów powstających podczas spalania. Tankując paliwa płynne, warto zachować szczególną uwagę.

Skutki tankowania dla środowiska

Jednym z problemów jest ryzyko przepełnienia zbiornika. Skutkiem może być wyciek paliwa z przepełnionego zbiornika. To zwiększa ryzyko pożaru, ale także szkodzi środowisku.

Tankowanie pod korek może być również niebezpieczne ze względu na tzw. efekt uderzenia. Polega to na tym, że gdy pistolet zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu pełnego zbiornika, a kierowca postanowi dolewać jeszcze paliwo, może to spowodować odbicie pistoletu, co w konsekwencji prowadzi do rozlania się paliwa. To również może grozić pożarem.

Bezpieczne tankowanie do pierwszego „odbicia” pistoletu dystrybutora oraz dbanie o odpowiednią ilość paliwa w baku są kluczowe dla zachowania prawidłowego funkcjonowania układu paliwowego, oraz utrzymania samochodu w dobrej kondycji.

Wybierz sprawdzone paliwa na każde warunki drogowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą