Co wpływa na cenę oleju napędowego?

Każdego dnia możemy obserwować jak ceny paliw, w tym oleju napędowego, zmieniają się. Niekiedy mają tendencję wzrostową, a po jakimś czasie wyraźnie tanieją. To zjawisko zna każdy, kto zakupuje paliwo do pojazdów osobowych, transportowych i maszyn. Na zmianę ceny tych surowców ma wpływ wiele czynników, o których dowiecie się w tym artykule.

Na potrzeby tego wpisu, posłużymy się przykładem oleju napędowego, który jest najczęściej kupowanym paliwem w Polsce. Sprzedaje się go około trzech razy więcej niż benzyny. Olej napędowy jest głównie wykorzystywany w transporcie, rolnictwie i przetwórstwie przemysłowym.

Części składowe ceny oleju napędowego

Na ostateczną cenę za litr oleju napędowego wpływa aż 9 czynników, które podzielone są na dwie grupy. Jedna z nich to składniki stawki o stałej wartości, a druga składniki o zmiennej wysokości. Do pierwszej grupy można zaliczyć takie elementy jak podatek akcyzowy, opłatę paliwową oraz opłatę zapasową. Druga grupa składników ceny obejmuje cenę ropy naftowej, cenę FAME-10RED i kurs dolara NBP. Zalicza się do nich także wysokość marży producenta oraz sprzedawcy, a także podatek VAT. W praktyce oznacza to, że cena samego produktu to 50% wartości kwoty, którą trzeba zapłacić przy dystrybutorze. Cała reszta to podatki i marże nakładane przez państwo, producentów i inne organizacje. Są one tak nierozerwalnie związane z tą stawką, że nawet gdyby wszystkie koszta pozyskania surowca i zyski producentów zredukować do 0, to nabywca i tak musiałby zapłacić blisko 2 zł za litr. Wynika to z tego, że podatki mają wartość stałą i są niezależne od ceny towaru.

To właśnie dlatego ceny oleju napędowego oraz innych paliw wahają się każdego dnia. Na giełdzie codziennie zmienia się wartość surowców, z których są one pozyskiwane, tak samo, jak kursy walut. Na dodatek marże producentów i dostawców różnią się w zależności od źródła pochodzenia. Z pewnością obecność wielu koncernów na rynku sprzyja klientom i daje szeroki wybór, nie zmienia to jednak faktu, że paliwa są jednym z najbardziej pożądanych produktów na świecie i ich rynek rządzi się specyficznymi dla swojego gatunku prawami.

Wybierz sprawdzone paliwa na każde warunki drogowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą