Co oznacza skrót CFPP i dlaczego jest tak ważny?

Silniki wysokoprężne cenione są za moc, którą potrafią osiągnąć oraz za rozwijaną prędkość. Natomiast moment obrotowy jest niezmiennie powodem do dumy dla każdego posiadacza pojazdu z silnikiem diesla. Jednocześnie urządzenie to wykazuje wrażliwość na dobór odpowiedniego paliwa. Kiedy uzupełniamy bak olejem napędowym, warto wiedzieć, dlaczego skrót CFPP jest ważny.

O czym informuje skrót CFPP?

Olej napędowy powstaje w wyniku destylacji ropy. Uzyskana mieszanina jej pochodnych cechuje się kilkoma właściwościami wpływającymi na stan silnika oraz jego funkcjonowanie. Na cechy oleju napędowego istotny wpływ wywiera temperatura otoczenia. Opisywana substancja jest szczególnie podatna na jej niskie wartości. Kiedy temperatura powietrza zbliża się do 0oC i spada poniżej niego, to w oleju napędowym dochodzi do rozwarstwienia.

Szczególne tendencje do wydzielania się przejawia frakcja parafin. Ich obecność jest niezbędna w oleju napędowym, gdyż zachowując stan ciekły, wpływają na jakość spalania paliwa. Jednak wytrącające się pod wpływem zimna kryształki parafiny oblepiają filtr paliwa na tyle skutecznie, że uniemożliwiają dalszy przepływ oleju napędowego. Odcięty dopływ paliwa powoduje momentalne unieruchomienie samochodu. Dlatego na podstawie opisanego zjawiska podaje się parametr temperatury blokady zimnego filtra dla oleju napędowego. Właściwość tę określa się też skrótem CFPP zaczerpniętym z anglojęzycznego wyrażenia: Cold Filter Plugging Point. Wskazywane dla wybranego produktu CFPP jest wartością graniczną, poniżej której dochodzi do blokady silnika.

Temperatura zablokowania zimnego filtra a sezonowość oleju napędowego

Tak duża wrażliwość oleju napędowego na temperaturę otoczenia spowodowała, że do oferty należało wprowadzić paliwo o parametrach odpowiadających bieżącemu okresowi. Tym samym w ciągu roku tankujemy sezonowe odmiany oleju napędowego, natomiast temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) powiązana jest z aktualną porą.

Podczas całego roku korzystamy z trzech rodzajów oleju napędowego, które zgodnie z normą charakteryzują się właściwym CFPP. Paliwo letnie dostępne od 16 kwietnia do 1 października liczy 0oC. Od 16 listopada do końca lutego tankujemy paliwo zimowe o CFPP -20oC. W dwóch pozostałych porach stosuje się paliwo przejściowe o czynniku -10oC.

Za udostępnienie oleju napędowego o wymaganych parametrach odpowiedzialni są dystrybutorzy i sprzedawcy paliw. Wartości temperatury zablokowania zimnego filtra testuje się zgodnie z wymogami mówiącymi, że jest to najwyższa temperatura, dla której czas przepływu 20cm3 paliwa pod ciśnieniem 4kPa przez filtr siatkowy o 45-mikometrowych oczkach przekracza co najmniej 1 minutę. Ważne jest zatem, aby zaopatrywać się w olej napędowy u wiarygodnego dostawcy. Korzystanie z paliwa niedostosowanego do pory roku narazi nasze auto na awarię, której finał znajdzie miejsce w warsztacie samochodowym.

Jeśli obawiamy się zimy stulecia, to warto wspomnieć o oleju napędowym arktycznym o CFPP nawet do -35oC. Stosuje się go doraźnie, wówczas, gdy temperatury stają się bardzo niskie. Jego zasoby pozwalają uzupełnić ofertę olejów napędowych dostarczanych zimą.

Wybierz sprawdzone paliwa na każde warunki drogowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą