Bezpieczeństwo przy transporcie paliw płynnych

Paliwa zaliczane są do tak zwanych ładunków masowych ciekłych, niespożywczych. Można uwzględnić tutaj ropę naftową, oleje napędowe, benzynę, ale również gaz ziemny LPG oraz inne chemikalia. Paliwa same w sobie stanowią zagrożenie, dlatego podczas transportu należy zachować szczególne środki ostrożności. Jak przestrzegać bezpieczeństwa? Poznaj najważniejsze informacje.

Transport paliw – zasady ogólne

Niebezpieczeństwo paliw wynika głównie z tego, że ich opary w połączeniu z powietrzem prowadzą do wytworzenia łatwopalnej mieszaniny. Dodatkowo negatywnie wpływają na zdrowie. Ze względu na fakt, że paliwa płynne są niebezpieczne przyjęto specjalne normy dotyczące ich odpowiedniego transportowania. Kwestie bezpieczeństwa dotyczą samego załadunku, który powinien odbywać się metodą ciśnieniową. Należy również pamiętać, że przed samym załadunkiem konieczne jest przeprowadzenie kontroli stanu technicznego pojazdu, którym będzie transportowane paliwo.

Transport paliwa drogą lądową

Transport samochodowy paliwa odbywa się za pomocą specjalnych cystern. Mogą one być pojazdami bez przyczep lub jest to zespół składający się z ciągnika i przyczepy. Umowa ADR (europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych) jasno określa, jakie powinny być cysterny, aby móc nimi przewozić paliwa. Do tych cech zalicza się między innymi:

  • wytrzymałość,
  • odpowiednia konstrukcja,
  • właściwe ciśnienie panujące wewnątrz pojazdu.

Każdy rodzaj paliwa płynnego ma przypisaną odrębną kwalifikację, która dopuszcza możliwość jego transportu – wszystko zawarte jest w ADR. Istnieją dwa sposoby załadunku cysterny paliwem – od góry lub od dołu. Kierowca prowadzący taki pojazd musi mieć odpowiednie dokumenty, zezwolenia, świadectwa czy uprawnienia. Cysterny przewożące paliwa muszą zostać wyposażone w odpowiednie oznaczenia oraz mieć ważne badania techniczne i aktualny przegląd. Pojazd przewożący paliwo powinien być zaopatrzony w przynajmniej dwie gaśnice proszkowe. Istotne, aby nie doprowadzać do sytuacji, w której na cysternie pozostają resztki paliwa. Samochód podczas opróżniania musi być stosownie zabezpieczony. Służą do tego właściwe oznaczenia, które mogą być zdjęte dopiero po opróżnieniu oraz oczyszczeniu zbiornika.

Wybierz sprawdzone paliwa na każde warunki drogowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą